Čo na stránke nájdete

  • Aktuálne Zápisnice zo stretnutí
  • Stav v akom sa projekt nachádza
  • Dokumentáciu k projektu
  • Súvisiacu literatúru
  • Informácie o riešíteľskom kolektíve

Anotácia tímového projektu:

V roku 1999 dokázal P. W. Shor, že s využitím kvantového počítača je možné riešiť problémy prvočíselnej faktorizácie a diskrétneho logaritmu v polynomiálnom čase. Dôsledkom tohto zistenia je, že v prípade, že technologický pokrok umožní postavenie dostatočne výkonného kvantového počítača, nebudú v súčasnosti používané asymetrické kryptosystémy môcť byť považované za bezpečné. Mnoho vedcov sa v súčasnosti domnieva, že postavenie výkonného kvantového počítača je už iba otázkou času a niektorí odborníci dokonca predpovedajú, že do 20 rokov budú existovať kvantové počítače s výkonom dostatočným na prelomenie akejkoľvek momentálne používanej asymetrickej šifry. V roku 2016 vyhlásil americký národný inštitút štandardov a technológie (National Institute of Standards and Technology, NIST) súťaž, z ktorej majú vzísť návrhy štandardov pre asymetrické kryptosystémy odolné voči útokom kvantovými počítačmi ( takzvané postkvantové kryptosystémy). Do 30-teho novembra 2017 prijíma NIST návrhy postkvantových kryptosystémov. Prijaté návrhy budú v nasledujúcich 3-5 rokoch verejne analyzované, s cieľom vybrať najlepšie kryptosystémy a tie odporučiť ako štandardy pre postkvantovú kryptografiu. Na nedávnej konferencii PQcrypto 2017 oznámili francúzski výskumníci Aguilar, Blazy, Deneuville, Gaborit a Zemor, že plánujú do NIST súťaže zaslať svoj kryptosystém HQC. HQC kryptosystém je založený na teórii kódovania a bol zverejnený v článku https://eprint.iacr.org/2016/1194.pdf . Cieľom tímového projektu je implementovať tento kryptosystém v jazyku C. Vytvorenie implementácie HQC kryptosystému by umožnilo testovanie tohto kryptosystému na FEI STU.